Ultimate magazine theme for WordPress.

Biên bản họp phụ huynh học kì 1

0

Biên bản họp phụ huynh học kì 1 được hayhd.vn VN sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, đưa ra những ghi chép về nội dung họp phụ huynh học sinh lần 2. Mời các bạn tham khảo biểu mẫu biên bản họp phụ huynh học kì 1 dưới đây.

Nội dung họp phụ huynh cuối học kì 1

1. Mẫu biên bản họp phụ huynh học kỳ I

Biên bản họp phụ huynh học kì 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–oOo—–

BIÊN BẢN HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KÌ I

Năm học……………….

* Thời gian: Hôm nay vào hồi:….. phút, ngày …. tháng … năm ….

* Địa điểm: Tại phòng học lớp …, Trường………………………….

* Thành phần tham dự:

– Chủ tọa: Cô………………………..….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp ………………

– Thư kí: ……………………………….. – Phụ huynh em …………………….……

– Cùng toàn thể cha mẹ học sinh lớp ……

+ Có mặt: ………………………… + Vắng mặt: ……………………

NỘI DUNG

1. Cô …………………….. – Giáo viên chủ nhiệm lớp …. đánh giá các mặt giáo dục, quá trình học tập và các khoản đóng góp của học sinh trong học kì I năm học……………………

a/ Ưu điểm:

– Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp, trang phục đúng quy định, học bài làm bài tập đầy đủ

– Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như………………………………………………………..

– Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

– Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

– Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ vòng tay bè bạn, kết nối yêu thương; Ủng hộ quỹ nhân đạo; làm kế hoạch nhỏ, …

– Một số em đã có sự tiến bộ, ngồi học chú ý nghe giảng có ghi chép bài(………………….)

b/ Tồn tại:

– Còn một vài h/s chưa thật ngoan, có em còn nói tục, trêu chọc bạn; có em còn nói chuyện riêng trong giờ học. ……………………………………………………………………………………

– Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ. (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…

c/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kỳ I

Mặt giáo dục

TS HS

GIỎI

K

TB

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Hc lực

Hnh kiểm

d/ Báo cáo các khoản thu chi:

Thu nộp quỹ trường, quỹ hội đã đầy đủ, chỉ còn em……………………………… còn thiếu ….………..đ.

2. Phương hướng nhiệm vụ học kì II – của lớp ….:

Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp Tiên tiến xuất sắc, 100% học sinh được lên lớp; Phấn đấu đạt giải cao trong các Hội thi: Văn nghệ chào mừng 26/3 (mong phụ huynh tạo điều kiện cho các em luyện tập múa dân vũ cả nam và nữ)

  Mẫu thông báo nghỉ tết dương lịch 2021

Biện pháp thực hiện:

* Giáo viên: Chấn chỉnh các nền nếp, ý thức học tập.

Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.

Duy trì đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa; làm nhiều đề cương, đề thi để ôn luyện.

Tăng cường kèm cặp, bồi dưỡng, phụ đạo h/s ngay trong các giờ học.

* Học sinh: Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kiến thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho các em học tiếp ở các lớp sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

* Phụ huynh: Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên động viên, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà; tạo mọi điều kiện để các em ôn luyện, tham gia dự thi các kì thi và thi cuối năm tốt nhất. Nhắc nhở HS đi học đúng giờ

3. Ý kiến của GV phó chủ nhiệm:………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ý kiến phụ huynh:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được thông qua trước cuộc họp, nhất trí: …………………%.

Biên bản được lập xong và kết thúc lúc ………………. giờ ……………. cùng ngày.

……, ngày …. tháng … năm 20…

2. Biên bản họp phụ huynh học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Lớp …. – trường …………………….

(Đợt 2 – Năm học 201… – 201…)

Vào hồi……giờ ngày ….. tháng ….. năm 201…

Tại địa điểm lớp ….., trường ……………………… đã tiến hành họp phụ huynh học sinh.

*Thành phần: Gồm …..phụ huynh học sinh lớp ….. và GVCN lớp.

*Nội dung chính: Thông báo quá trình rèn luyện và kết quả học tập của học sinh lớp …….trong học kì I và một số vấn đề khác có liên quan

* Diễn biến cuộc họp như sau:

1. GVCN thông báo quá trình phấn đấu của lớp:

a) Ưu điểm:………………………………………………………………………………………………………

b) Nhược điểm:………………………………………………………………………………………………..

2. GVCN thông báo kết quả kiểm tra cuối học kì I:

* Học lực:

– Toán: Giỏi: ……em, Chiếm ….. %

Khá: …… em, Chiếm ….. %

TB: ….. em, Chiếm ….. %

Yếu: ….. em, Chiếm ….. %

– Tiếng Việt: Giỏi: ……em, Chiếm ….. %

Khá: …… em, Chiếm ….. %

TB: ….. em, Chiếm ….. %

Yếu: ….. em, Chiếm ….. %

– Các môn còn lại đều đạt từ A à A+

3. GVCN thông báo kết quả 2 mặt giáo dục:

* Học lực:

– Xếp loại giỏi: ……em, chiếm: …….%

– Xếp loại khá: ……em, chiếm: …….%

– Xếp loại TB: ……em, chiếm: …….%

– Xếp loại Yếu: ……em, chiếm: …….%

* Hạnh kiểm: ….. % số HS thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của môn học.

4. GVCN thông báo danh hiệu thi đua cuối học kì I:

– HS Giỏi: ….. em, chiếm …… %

– HS Tiên tiến: ……em, chiếm…… %

5. GVCN nhận xét khả năng học tập của từng học sinh:

  Đơn rút tố cáo

6. GVCN thông báo kết quả học tập cụ thể của từng học sinh.

– Thông qua Sổ liên lạc.

7. GVCN giải đáp thắc mắc của PHHS về việc học tập của học sinh.

8. GVCN nêu một số vấn đề khác liên quan đến công tác chủ nhiệm.

– Vệ sinh cá nhân.

– Phòng bệnh theo mùa.

-……

9. GVCN tổng hợp các khoản đóng góp trong học kì I:

10. GVCN thông báo các khoản đóng góp đợt 2:

-……..

-……..

11. Ý kiến của PHHS về các mặt.

12. GVCN giải đáp những ý kiến thắc mắc, đề nghị của phụ huynh học sinh về các vấn đề khác của lớp …..

Cuộc họp kết thúc vào hồi……giờ cùng ngày.

……………………., ngày … tháng … năm 201…

Giáo viên chủ nhiệm Thư kí cuộc họp

3. Biên bản họp phụ huynh học kỳ I

TRƯỜNG THCS ………………….

LỚP:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 20…. – 20……

Thời gian: Vào lúc ……….giờ, ngày ….. tháng 01 năm 20….

Địa điểm: Tại phòng học lớp: ……..Trường………………

Thành Phần tham dự:

1. Thầy/cô:………………………………….GVCN lớp:……..

2. Bác:……………………………… Thư kí

3. Ban Đại diện CMHS lớp năm học 20….– 20… gồm:

– Bác:……………………………………………

– Bác:……………………………………………

– Bác:……………………………………………

Cùng …………cha mẹ học sinh lớp …… tham dự. Vắng: ..…Phép:……

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố lí do

2. Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo sơ lược kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I.

*Kết quả 2 mặt GD kì 1:

TS

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

Tốt

Khá

Tb

Yếu

Giỏi

Khá

Tb

Yếu

Kém

%

*Các cuộc thi:

Kì thi

Xếp giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

CN

IOE

Violympic Toán TV

Violympic Toán T.A

HSG văn hóa

HSG giải toán trên MTCT

Violympic Vật lý

Tổng cộng

3. Đánh giá nhận xét về lớp chủ nhiệm

*Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………

*Tồn tại:

……………………………………………………………………………………………………

4. Ban đại diện CMHS quyết toán các khoản thu nộp

…………………………………………………………………………………………………………

5. Giáo viên chủ nhiệm triển khai kế hoạch của trường và của lớp trong thời gian tới:

– Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong học kì I

– Tiếp tục giáo dục học sinh ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, khắc phục tình trạng bỏ giờ, cúp tiết, lười học.

– Tiếp tục ôn luyện để tham gia một số kì thi học sinh giỏi các cấp trong thời gian sắp tới, cụ thể:

+ Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh: Ngày 20/ 01/20…

+ Thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên Internet cấp huyện: Ngày 16/ 01/ 20…

+ Thi học sinh giỏi Violympic Toán Tiếng việt cấp huyện: Ngày 3/3/20…

+ Thi học sinh giỏi Violympic Toán Tiếng Anh cấp huyện: Ngày 16/2/20….

+ Thi học sinh giỏi Violympic Vật Lý cấp huyện: Ngày 15/2/20…

+ Thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện: Ngày 28/2/20…

+ Thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện: Từ 23 – 25/2/20….

– Tăng cường bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường.

– Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc cây xanh tại sân thể dục và công trình măng non theo đúng quy định.

– Tiếp tục tham gia có hiệu quả các cuộc thi do Liên đội phát động: Nuôi heo đất, kế hoạch nhỏ đợt 2; nghi thức đội cấp huyện, hoa điểm tốt.

– Tiếp tục thực hiện các khoản đóng góp theo quy định.

6. Ý kiến của cha mẹ học sinh:

  Diễn văn kỷ niệm ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân

………………………………………………………………………………

7. Thống nhất một số nội dung

…………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………cùng ngày./.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THƯ KÍ

TRƯỞNG BAN ĐDCMHS

4. Kinh nghiệm tổ chức họp phụ huynh

 • Giáo viên chủ nhiệm không nên trình bày quá dài dòng vế bất kỳ vấn đề nào của học sinh.
 • Trình bày ngắn gọn, rõ ràng nội dung học tập của các em học sinh, hạnh kiểm.
 • Phải kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời khi phụ huynh đang nói.
 • Nếu phụ huynh nóng tính, tỏ thái độ gay gắt, nói chuyện thô tục không chấp nhận lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm đối với con em mình thì giáo viên chủ nhiệm phải cố gắng giải thích nhẹ nhàng, rõ ràng, có chính kiến của mình, nói chuyện mạnh dạn, kiên định, không theo những ý kiến vô lý của phụ huynh.
 • Hãy đưa ra những dẫn chứng cụ thể về năng lực học tập của mỗi em học sinh để phụ huynh quan tâm hơn đến con em mình, đưa ra những phương cách giải quyết cụ thể đối với từng học sinh.
 • Tránh kể ra những hành động tiêu cực của học sinh trước lớp thay vào đó giáo viên chủ nhiệm hãy viết mấy lời nhận xét về học tập, hạnh kiểm, sinh hoạt của học sinh thông qua sổ liên lạc.
 • Thông báo cho phụ huynh biết chương trình dạy học của từng giáo viên bộ môn, kỳ thi hoặc bất kỳ vấn đề gì liên quan đến học tập, sinh hoạt của các em tại trường.

5. Họp phụ huynh đem lại lợi ích gì cho phụ huynh và học sinh?

 • Họp phụ huynh giúp phụ huynh hiểu rõ năng lục học tập của các em
 • Thầy cô chủ nhiệm sẽ phát huy năng lực học tập của các em học sinh giỏi, rèn luyện các em học sinh cá biệt thành học sinh khá.
 • Học sinh sẽ chăm học, ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô do các em được sự khuyên dạy của phụ huynh
 • Thầy cô sẽ chủ động hơn sắp xếp thời gian để giảng dạy, đào tạo các em học sinh.
 • Họp phụ huynh giúp giảm tỷ lệ các em bỏ học, trốn học, đánh bạn, trộm cắp.
 • Các em học sinh tham gia các hoạt động của nhà trường tổ chức, hoặc do nhà trường đưa đi thi tuyển các môn khoa học tự nhiên
 • Phụ huynh sẽ tự do trinh bày bất kỳ vấn đề nào liên quan đến giáo viên, mọi vấn đề tập, sinh hoạt của các em tại trường.

Qua những phương thức và kinh nghiệm tổ chức họp phụ huynh như đã đưa ra thì giáo viên chủ nhiệm có thể hạn chế những việc thiếu sót có thể xảy ra để buổi họp phụ huynh được hiệu quả.

Để buổi họp phụ huynh được hiệu quả hơn thì giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh nên trao đổi cởi mở, góp ý chân thành, không chỉ trích nặng nề đối với học sinh cá biệt, đưa ra phương pháp giải quyết xử lý hợp lý, tế nhị đối với mỗi em học sinh thì phụ huynh và các em học sinh sẽ hợp tác nhiệt tình với thầy cô chủ nhiệm.

Trên đây, hayhd.vn VN đã giới thiệu tới các bạn Biên bản họp phụ huynh học kì 1, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết Quy trình một buổi họp phụ huynh để chuẩn bị tốt nhất cho buổi họp của mình.

Leave a comment