Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Category

Biểu mẫu

Thủ tục đổi giấy phép lái xe mới nhất

Khi giấy phép lái xe hết hạn đến kỳ hạn/cấp lại đối với giấy phép lái xe bị mất, bạn sẽ làm đơn đề nghị đổi mới hay cấp lại giấy phép lái xe gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy thủ tục đổi giấy phép lái xe như thế nào? và hồ sơ,…