Ultimate magazine theme for WordPress.

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017 – Sở GD&ĐT Bắc Ninh

0

Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017 – Sở GD&ĐT Bắc Ninh gồm 24 mã đề trắc nghiệm, có đáp án đi kèm, giúp các bạn luyện thi đại học môn Toán, luyện thi THPT Quốc gia môn Toán theo hình thức trắc nghiệm đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán – Số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội

Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH

ĐỀ TẬP HUẤN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề

Mã đề 205

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án
Bộ đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án

Đáp án đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 THPT Quốc gia năm 2017

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 205

1

D

11

A

21

C

31

D

41

D

2

A

12

D

22

A

32

C

42

B

3

C

13

C

23

A

33

C

43

C

4

B

14

A

24

D

34

C

44

B

5

B

15

B

25

D

35

A

45

B

6

B

16

D

26

B

36

C

46

C

7

D

17

A

27

A

37

B

47

D

8

B

18

B

28

A

38

A

48

C

9

C

19

D

29

A

39

D

49

D

10

C

20

A

30

A

40

B

50

A

  Bài thơ hay viết về tiết Thanh Minh

Mời các bạn tải tài liệu về để xem được bản đầy đủ.

Leave a comment