Ultimate magazine theme for WordPress.

Các trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan CAND được thăng hàm trước thời hạn

0

Quy định thăng quân hàm trước niên hạn của sĩ quan, hạ sĩ quan

Luật Công an nhân dân 2018 quy định các trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn như sau.

  • Cách chặn tin nhắn SMS, cuộc gọi rác bằng tin nhắn
  • Điểm mới về ngày nghỉ phép năm, lễ tết, việc riêng của NLĐ từ 2021

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn.

– Chủ tịch nước quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng.

-Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Đại tá trở xuống.

  Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ

– Sĩ quan cấp tướng có 04 bậc:

+ Đại tướng;

+ Thượng tướng;

+ Trung tướng;

+ Thiếu tướng;

– Sĩ quan cấp tá có 04 bậc:

+ Đại tá;

+ Thượng tá;

+ Trung tá;

+ Thiếu tá;

– Sĩ quan cấp úy có 04 bậc:

+ Đại úy;

+ Thượng úy;

+ Trung úy;

+ Thiếu úy;

– Hạ sĩ quan có 03 bậc:

+ Thượng sĩ;

+ Trung sĩ;

+ Hạ sĩ.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật

– Sĩ quan cấp tá có 03 bậc:

+ Thượng tá;

+ Trung tá;

+ Thiếu tá;

– Sĩ quan cấp úy có 04 bậc:

+ Đại úy;

+ Thượng úy;

+ Trung úy;

+ Thiếu úy;

– Hạ sĩ quan có 03 bậc:

+ Thượng sĩ;

+ Trung sĩ.

+ Hạ sĩ.

3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ

– Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 03 bậc:

+ Thượng sĩ;

+ Trung sĩ;

+ Hạ sĩ.

– Chiến sĩ nghĩa vụ có 02 bậc:

+ Binh nhất;

+ Binh nhì.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của hayhd.vn VN.

Leave a comment