Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Category

Địa Điểm ✅ [ Check A->Z ]

Top 6 bài soạn “Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm” chương tình lớp 8 hay…

Xây dựng đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm:Đóng vai ông giáo và viết một đoạn văn kể lại giây phút lão Hạc sang báo tin bán chó với vẻ mặt và tâm trạng đau khổ.Bài làm: Lão Hạc hàng ngày vẫn sang tỉ tê với tôi chuyện bán…