Ultimate magazine theme for WordPress.

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

0

Bằng tốt nghiệp THPT bị mất có xin cấp lại được không? Quy trình xin cấp lại bằng trung học phổ thông như thế nào? Đây là những câu hỏi khá nhiều bạn thắc mắc cần giải đáp. hayhd.vn VN xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT, mời các bạn tải về.

  • Cách viết giấy chuyển trường
  • Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên
  • Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS

1. Ai có thẩm quyền cấp lại bằng tốt nghiệp THPT?

– Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp bằng THPT thì cơ quan đã cấp văn bằng trên có trách nhiệm cấp lại bản chính bằng THPT cho cá nhân. Đây là trường hợp duy nhất được cấp lại bản chính bằng tốt nghiệp THPT.

Ngoài trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp phát nêu trên thì khẳng định rằng không thể yêu cầu cơ quan cấp lại bằng tốt nghiệp THPT cho mình dưới bất kì trường hợp nào.

Tuy nhiên, trong trường hợp người học làm mất hoặc làm hỏng bằng tốt nghiệp THPT cũng có thể yêu cầu nhà trường và cơ quan có thẩm quyền cấp lại bản sao bằng THPT.

  Mẫu biên bản thanh tra giáo dục thường xuyên

2. Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Tôi tên là:………………………………………Giới tính:…………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp hiện tại:………………………………………………………………………

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:……………………………………………………….

Khóa ngày:………………………Tại Hội đồng thi:…………………………………….

Nguyên là học sinh trường:……………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc khi cần:……………………………………………………………….

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo……xem xét và cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.

Lý do xin cấp lại:…………………………………………………………………………….

…..Ngày ……. tháng……năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

Họ tên:…………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………..

Đã TN kỳ thi:………………………………………………….

Tại Hội đồng thi:…………………………………………….

Đã được cấp bằng TN, vào sổ số…………..ngày vào sổ:……..

Vậy kính đề nghị Phòng GD-ĐT….. kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên.

……..Ngày ……. tháng……năm 20.…

3. Thủ tục cấp lại bằng THPT

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, để được cấp lại bằng THPT người có yêu cầu cấp lại văn bằng phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Sở giáo dục và đào tạo của nơi cá nhân theo học một bộ hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại bằng tốt nghiệp THPT;

– Chứng chỉ đề nghị cấp lại văn bằng;

– Giấy tờ chứng minh cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ viết sai văn bằng, chứng chỉ.

  Quy trình dạy học cấp tiểu học

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại văn bằng xem xét quyết định việc cấp lại văn bằng; nếu không cấp lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment