Ultimate magazine theme for WordPress.

Đơn xin trưởng thành đoàn

0

Mẫu đơn xin trưởng thành Đoàn là mẫu để tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn xin trưởng thành đoàn là gì?

Đơn xin trưởng thành đoàn được hiểu là biểu mẫu được các đoàn viên viết để gửi tới đơn vị quản lí xin xác nhận mình đã Trưởng thành trong môi trường rèn luyện.

Mẫu đơn xin trưởng thành đoàn không có quy định mẫu thực hiện cụ thể, tuy nhiên biểu mẫu này cần đáp ứng những điều kiện sau:

– Tuân thủ các quy định chung về hình thức đơn

– Đơn được thực hiện ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu.

Đoàn viên viết đơn xin trưởng thành đoàn được xử lí đơn theo các quy trình sau:

– Đơn được gửi tới ban chấp hành đoàn đơn vị phụ trách.

– Tiếp theo được xử lí tại ban chấp hành chi đoàn phụ trách.

Quá trình tham gia đoàn thanh niên nhằm rèn luyện, nâng cao tinh thần, củng cố lập trường trong cuộc sống. Chính vì thế, viết đơn xin trưởng thành đoàn không yêu cầu quá nhiều điều kiện để có thể xác nhận đơn.

Tuy nhiên, lập trường chính trị không vững chắc, lối sống , suy nghĩ lệch lạc không đúng với tinh thần tuổi trẻ của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thì ban chấp hành đoàn có thể gặp mặt trực tiếp cá nhân trao đổi và phân tích, tìm ra phương thức giải quyết các bế tắc trong cuộc sống của cá nhân.

2. Đơn xin trưởng thành đoàn

Đơn xin trưởng thành đoàn

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

  Mẫu đơn xin cấp lại quyết định ly hôn

ĐƠN XIN TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

—-

Kính gửi: Ban Chấp hành chi Đoàn …………………..

Tôi tên là: …………………………………..

Sinh ngày:…./……/……

Nơi sinh: …………………………………………………………….

Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ….. tháng ……. năm ……..

Tại ………….…………………………………………………………….

Hiện đang tham gia sinh hoạt tại chi Đoàn ………………………………

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Trưởng thành Đoàn”, tôi làm đơn này đề nghị chi Đoàn ……………xem xét cho tôi được trưởng thành Đoàn.

Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định có liên quan và tiếp tục phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong thời gian tới./.

…………….., ngày ……. tháng …. năm …..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

3. Hướng dẫn viết đơn xin trưởng thành đoàn

Không có quy định bắt buộc người viết đơn xin trưởng thành đoàn phải là người của đoàn có nhu cầu. Trong một số trường hợp, nếu người cần xác nhận không thể viết đơn thì có thể nhờ người khác viết đơn thay mình.

Các lý do này thường là người viết đơn không có mặt tại chi đoàn đang tham gia, do sức khỏe không cho phép hoặc không có khả năng viết đơn,… trong hợp này, những người viết hộ đơn xin trưởng thành đoàn cần cung cấp thêm thông tin của mình và mối quan hệ với người có nhu cầu làm đơn.

Một số trường hợp do khó khăn khách quan, đơn xin trưởng thành đoàn có thể được gửi thông qua địa chỉ điện tử hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ đoàn xã nơi trực tiếp phụ trách, sau đó thông tin đơn sẽ được in ra bản cứng và có ý kiến xác nhận.

Cách viết đơn xin trưởng thành đoàn được thực hiện điền đầy đủ nội dung và bố cục theo quy định. Và trình bày theo các thứ tự sau:

Thứ nhất: Quốc hiệu, tiêu ngữ

Phần quốc hiệu và tiêu ngữ là phần bắt buộc với mọi tờ đơn, đảm bảo các quy định chung khi viết đơn. Phần này cần trình bày gần bên phía lề phải của đơn. Viết in hoa toàn bộ các từ của quốc hiệu, phần tiêu ngữ được cách đều giữa các cụm từ bằng nét gạch ngang.

  Mẫu 13HSB: Giấy uỷ quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Thứ hai: Đoàn, chi đoàn phụ trách

Phần này được trình bày hai dòng, có bố cục đối xứng với phần quốc hiệu & tiêu ngữ và sát phía lề trái của đơn. Dòng trên ghi đoàn xã của khu vực, dòng dưới là chi đoàn đang hoạt động.

Thứ ba: Tên của đơn

Tên đơn trình bày “đơn xin trưởng thành đoàn”. Phần tên đơn được viết toàn bộ.

Thứ tư: Nơi đơn được gửi tới

Gồm hai địa chỉ chính: ban chấp hành đoàn khu vực và ban chấp hành chi đoàn đang tham gia hoạt động. Địa chỉ cần ghi đúng thứ tự theo quy trình đơn vị xử lý đơn.

Thứ năm: Các thông tin của đoàn viên và thông tin người viết đơn hộ (nếu có) gồm có các thông tin: họ và tên, ngày sinh, chứng minh thư nhân dân, ngày vào đoàn, đơn vị đang tham gia,… Ngoài ra người viết thay cần cung cấp thêm một số thông tin khác để xác minh tính hợp pháp của người viết đơn.

Thứ sáu: Căn cứ, lý do xin xác nhận trưởng thành đoàn

Căn cứ vào luật thanh niên trong trường hợp đoàn viên quá độ tuổi quy định. Đồng thời các lý do khác như điều kiện sức khỏe không cho phép để tiếp tục hoạt động, hoặc môi trường hoạt động không còn phù hợp với độ tuổi,…

Thứ bảy: Lời cảm ơn của đoàn viên viết đơn, thông tin của đơn

Sau khi trình bày lời cảm ơn, phần thông tin đơn được trình bày sát lề phải của đơn. gồm có nơi viết đơn cùng ngày… tháng…năm.

  Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2020

Cuối cùng, người viết đơn ký và ghi rõ họ tên.

4. Hướng dẫn tổ chức trưởng thành Đoàn cho Đoàn viên

Bước 1: Hàng năm, trước Đại hội chi đoàn, Ban chấp hành chi đoàn lập danh sách những đoàn viên quá 30 tuổi trong năm học và thông báo cho đoàn viên đó biết.

Bước 2: Ban chấp hành chi đoàn gặp gỡ đoàn viên để biết tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Chi đoàn lập danh sách báo cáo với ban chấp hành Đoàn trường về số đoàn viên xin trưởng thành và số đoàn viên đã đến tuổi trưởng thành nhưng có nguyện vọng muốn tiếp tục sinh hoạt Đoàn để Ban chấp hành Đoàn trường xem xét quyết định.

Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của BCH Đoàn trường, BTV Đoàn trường ra quyết định trưởng thành Đoàn cho Đoàn viên

Bước 4: Tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn. Khi đoàn viên đủ 30 tuổi, sau khi có quyết định và Giấy chứng nhận trưởng thành Đoàn của Ban Thường vụ Đoàn trường thì chi đoàn tổ chức Lễ trưởng thành Đoàn cho đoàn viên. Lễ trưởng thành Đoàn phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Lễ trưởng thành phải được chuẩn bị thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Nếu đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú đến tuổi trưởng thành: Trong lễ trưởng thành tiến hành giới thiệu, thông tin với chi bộ, đoàn thể nơi đoàn viên đang công tác, lao động, sinh hoạt và học tập để có hướng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ Đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Sổ theo dõi Đoàn viên
  • Mẫu đơn xin xác nhận đoàn viên ưu tú
  • Hướng dẫn kết nạp Đoàn viên mới
Leave a comment