Ultimate magazine theme for WordPress.

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

0

Thuộc tính văn bản

Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Nguyễn Quang Dương
Số hiệu: 06-HD/BTCTW Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Ngày ban hành: 26/07/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Loại văn bản: Hướng dẫn Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW 2021 của Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 26/7 năm 2021 Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn 06-HD/BTCTW để hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo đó, hướng dẫn này quy định cụ thể một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Trong đó thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP để làm căn cứ xác định điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cụ thể:

– Thời điểm tính: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

Các cơ quan này gồm: Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, vụ tổ chức cán bộ,… đối với trường hợp không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

  Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

– Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý còn đủ 05 năm (60 tháng) trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 05 năm).

Ví dụ:

Nam, sinh tháng 02/1965, tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi 06 tháng. Thời điểm tháng 8/2021, tuổi của cán bộ là 56 tuổi 06 tháng (61 tuổi 06 tháng – 56 tuổi 06 tháng = 05 năm). Như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử lần đầu.

Nữ, sinh tháng 8/1969, tuổi nghỉ hưu là 57 tuổi. Thời điểm tháng 8/2021 tuổi của cán bộ là 52 tuổi. Như vậy, đến thời điểm tháng 8/2021 đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu.

Với cán bộ trong lực lượng vũ trang thì tuổi bổ nhiệm thực hiện theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Hướng dẫn được ban hành ngày 26/7/2021 và được thực hiện từ 01/8/2021.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn 06 của Ban tổ chức Trung ương 2021 mời các bạn tham khảo tại file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được hayhd.vn VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Leave a comment