Ultimate magazine theme for WordPress.

Kế hoạch 258/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân giai đoạn 2021-2025

0

Kế hoạch 258 về quản lý sức khỏe cho người dân giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch 258/KH-UBND vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 17/11 năm 2021 về việc thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 20/10/2017 về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tình hình mới. UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 258/KH-UBND về việc xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân giai đoạn 2021-2025 như sau:

Theo thời gian thực hiện Kế hoạch, từ năm 2022 – 2025, tiếp tục cập nhật dữ liệu sứ khỏe của người dâ khi đi khám sức khỏe, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và rà soát, đôn đốc tất cả người dân phải được khám, quản lý sức khỏe tối thiểu 01 lần/năm.

Trong năm 2021, triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe, tổ chức cập nhật dữ liệu đối với những người được khám sức khỏe, khám bệnh tại tất cả các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Cũng theo Kế hoạch, việc quản lý sức khỏe người dân được thực hiện theo các nhóm đối tượng sau:

– Trẻ em dưới 05 tuổi (649.775 trẻ);

  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

– Học sinh: Tiểu học, THCS, THPT (2.112.931 học sinh);

– Sinh viên: Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (505.627 sinh viên);

– Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Trong các cơ quan, đơn vị nhà nước,… (1.014.230 người);

– Người cao tuổi, hưu trí: Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người nghỉ hưu, hưởng BHXH hàng tháng (1.014.230 người);

– Người lao động tự do và người khác: Nội trợ, buồn bán nhỏ lẻ, thợ xây, giúp việc,… ngoài các đối tượng đã nêu ở trên (1.883.398 người).

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố, việc đề ra Kế hoạch này nhằm mục tiêu thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe để người dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe; được tư vấn sức khỏe; được điều trị hoặc được chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh.

Chi tiết Kế hoạch 258/KH-UBND Hà Nội 2021 mời các bạn xem trong file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được hayhd.vn VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Leave a comment