Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lí lịch

0

Mẫu 2C/TCTW-98 là biểu mẫu do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Đây là phiếu thông tin đầu vào, sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng song song cùng mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ

1. Sơ yếu lí lịch cán bộ, công chức

Tỉnh: ………………….

Đơn vị trực thuộc: …………..

Đơn vị cơ sở: ………………..

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Mẫu 2C/TCTW-98

Số hiệu cán bộ, công chức

1) Họ và tên khai sinh: ………………….. Nam, nữ: ……

2) Các tên gọi khác: …………………………………………………

3) Cấp ủy hiện tại: ……………… ,Cấp ủy kiêm: ………………

Phụ cấp chức vụ: ………………………

4) Sinh ngày: …….. tháng ………. năm ……. 5) Nơi sinh: ……………………………

6) Quê quán (xã, phường): ………. (huyện, quận): ……. (tỉnh, TP): ………………………

7) Nơi ở hiện nay (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): ………………………………………. đ/thoại: ………………..

8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê đê…): …………………..9) Tôn giáo:……………………..

10) Thành phần gia đình xuất thân:…………………………………………………..

(Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, tiểu chủ, tư sản …)

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: ……………………………………………..

(Ghi nghề được đào tạo hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học sinh, …)

12) Ngày được tuyển dụng: ……… / ……….. / ………. Vào cơ quan nào, ở đâu: ………………………………………

  Hướng dẫn đăng ký thi TOEIC trên IIIG 2021

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: …… / ……. / ……, Ngày tham gia cách mạng: …… / ……. / ……..

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……… / ………. / …….. Ngày chính thức: …….. / ………. / …………..

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: ……………………………………………………………….

(Ngày vào Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội ……… )

16) Ngày nhập ngũ: … / … / …. Ngày xuất ngũ: … / … / …..
Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ……………………….

17)Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: ………….. Học hàm, học vị cao nhất: ….

(Lớp mấy) (GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư … năm nào, chuyên ngành gì)

– Lý luận chính trị: ………………………..- Ngoại ngữ: …………………………………

(Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp) (Anh (A/B/C/D) Nga (A/B/C/D) Pháp (A/B/C/D) …)

18) Công tác chính đang làm: …………………………………………………………………………………

19) Ngạch công chức: ………………… (mã số: ……………..) Bậc lương: ………., hệ số: ……….. từ tháng …. /………

20) Danh hiệu được phong (năm nào): ………………………………………………………………………..

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác: ………………… Công việc đã làm lâu nhất: …………….

22) Khen thưởng: …………………………………………………………………………………………….

(Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức, …): ……………………………………………

24) Tình trạng sức khỏe: ……. Cao: 1m .. Cân nặng: … (kg), Nhóm máu: ……..

(tốt, bình thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

  Mẫu đơn đề nghị dừng việc xây dựng

25) Số chứng minh nhân dân: ……. Thương binh loại: …. Gia đình liệt sĩ:

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Hình thức học Văn bằng, chứng
chỉ, trình độ gì

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …/ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư …

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm
đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì ……………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………… ……………………………………………………….

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc …)

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

– Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu…?): …………………………………………… ……………………………………..

– Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột

  Mẫu NA12: Đơn xin thường trú, tạm trú
Quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội …

b) Bố, mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội …

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

– Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm
Ngạch/bậc
Hệ số lương

– Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

+ Lương: ……………………………………………………………

+ Các nguồn khác: ………………………………………………………………………….

Nhà ở:

+ Được cấp, được thuê, loại nhà: ………………, tổng diện tích sử dụng: ……….. m2

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: …………,tổng diện tích sử dụng:

Đất ở:

+ Đất được cấp: …………………… m2, + Đất tự mua: ……… m2

– Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá …) …………………………………………….. …………………………………………………………………….

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời  khai trên đây là đúng sự thật

Ngày tháng năm

Xác nhận của cơ quan quản lý

2. Hướng dẫn kê khai mẫu 2C/TCTW-98

Bạn đọc tham khảo hướng dẫn kê khai mẫu 2C/TCTW-98 chuẩn theo hình ảnh sau:

Mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lí lịch

Hướng dẫn kê khai mẫu 2C/TCTW-98

Sơ yếu lý lịch cán bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment