Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp

0

Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp nhằm kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn của các trường học có đảm bảo không. Mẫu lập ra trước sự chứng kiến của đại diện ban thanh tra và đại diện nhà trường. Mời các bạn tham khảo.

 • Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng
 • Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học
 • Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

1. Biên bản kiểm tra nhà bếp, cấp dưỡng 2021

UBND……………………….

TRƯỜNG …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày … tháng … năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA NHÀ BẾP, BỘ PHẬN CẤP DƯỠNG

Thành phần kiểm tra 

1. Họ và tên: ……………………… Chức danh:……………………

2. Họ và tên:………………………..Chức danh:…………………..

Đối tượng kiểm tra:

Nhân viên nhà bếp …………………….. Chức danh: Cấp dưỡng

Nhân viên nhà bếp …………………….. Chức danh: Cấp dưỡng

Nhân viên nhà bếp …………………….. Chức danh: Cấp dưỡng

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác chế biến thức ăn, Quy trình bếp 1 chiều, kỹ thuật sơ chế, chế biến, lưu mẫu thức ăn,

Thời gian kiểm tra: …/…. / ……

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Nội dung đánh giá:

 • Nhận thực phẩm tươi ngon, theo dõi và báo cáo giá cả hợp lý. Dự giờ ăn để rút kinh nghiệm kịp thời trong chế biến thức ăn.
 • Thao tác rửa thực phẩm đúng quy trình
 • Chế biến thức ăn đúng kỹ thuật, nấu đủ định lượng, chia thức ăn đúng giờ, đúng số lượng các cháu
 • Thực hiện tốt bếp một chiều, có lưu nghiệm thức ăn theo đúng quy định.
 • Thực hiện lịch vệ sinh trong ngày, ngày cuối tuần, ngày cuối tháng sạch sẽ, đúng quy định. Sắp xếp đồ dùng nhà bếp gọn gàng, đảm bảo an toàn, vệ sinh cá nhân tốt.
 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được giao
  Hướng dẫn giáo viên nhập/xuất học bạ điện tử trên VnEdu

*Ưu điểm:

 • Có thực hiện tốt việc kiểm tra thực phẩm
 • Có dự giờ ăn các lớp dể rút kinh nghiệm trong chế biến
 • Thực hiện thao tác rửa thực phẩm đúng qui trình.
 • Thực hiện tốt bếp một chiều, có lưu nghiệm thức ăn theo đúng qui định
 • Thực hiện tốt trang phục trong chế biến, thực hiện đúng công tác chế biến thức ăn.
 • Thức ăn ngon, đủ màu sắc.
 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được giao

*Tồn tại:

 • Nên đậy các thức ăn chờ chế biến và nên chuẩn bị các dụng cụ khi chế biến.

Kết luận: Khắc phục các tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Xếp loại: Tốt

Người được kiểm tra Hiệu trưởng Thành phần kiểm tra

2. Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp số 1

Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp

TRƯỜNG MẦM NON…………

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN 
KIỂM TRA NHÀ BẾP CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Năm học………..

Thời gian: Từ ….. h …. phút, ngày …. tháng …. năm …….

Địa điểm: Tại Trường …………………………..

Thành phần tham dự:

1. Ban thanh tra nhân dân gồm có:

– Bà: ………..Trưởng ban

– Bà ………… Ủy viên

– Bà…………….Ủy viên

2. Đại diện nhà trường và bộ phận chức năng:

– Bà: ……….. Hiệu trưởng

– Bà ………….P. Hiệu trưởng

– Bà ……………Trưởng bếp

3. Thời gian, địa điểm:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

II. Nội dung kiểm tra:

  Mẫu cam kết không hoàn thuế 2021

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

III. Kết quả kiểm tra:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

THAY MẶT TỔ NHÀ BẾP

THƯ KÍ

TRƯỞNG BAN TTND

XÁC NHẬN CỦA 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

3. Mẫu biên bản kiểm tra nhà bếp số 2

TRƯỜNG………………….

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA NHÀ BẾP

Năm học……………

Thời gian: Từ ….. h …. phút, ngày …. tháng …. năm …….

Địa điểm: Tại Trường…………………………………………..

Thành phần tham dự:

1. Ban thanh tra nhân dân gồm có:

– Ông (Bà)………………………………………………………

– Ông (Bà)………………………………………………………

– Ông (Bà)………………………………………………………

2. Đại diện nhà trường và bộ phận chức năng:

– Bà:…………………………………………….Hiệu trưởng

– Bà……………………….………………………P.Hiệu trưởng

– Bà…………………………………………….Trưởng bếp

* Nội dung: Kiểm tra nhà bếp và môi trường lớp nhóm

1/ Nhà bếp:

– Ca trực sớm đúng thời gian, chấp hành tốt đồng phục của nhà trường.

– Vệ sinh trong và ngoài nhà bếp gọn gàng, sạch sẽ.

– Dụng cụ nhà bếp để đúng nơi quy định

– Có lưu mẫu thức ăn,

– Thực hiện tiếp phẩm theo quy trình, có nhận xét của người tiếp phẩm.

– Thực phẩm tươi ngon, cân đúng số lượng, hóa đơn hợp lệ.

2/ Kiểm tra lớp nhóm:

Ưu điểm;

+ Giáo viên đón trẻ thân mật với trẻ và phụ huynh, có sổ thuốc cho phụ huynh gửi thuốc, cháu được vui chơi đồ chơi nhẹ trong lớp.

+ Lớp vệ sinh sạch sẽ, trang trí theo chủ đề, đồ dùng ngăn nắp gọn gàng, thùng, ca uống nước của trẻ vệ sinh tốt.

  Thư mời họp đại hội đồng cổ đông

+ Giờ ăn cô đeo khẩu trang, động viên trẻ ăn, thân thiện với trẻ. Thức ăn chia hết, đủ.

Khuyết điểm:

+ Lớp M1: Cô chưa chú ý nhắc trẻ đi rửa tay trước khi vào lớp. Bảng thông báo chưa dán kịp thời, bảng bé ngoan không có cờ (Thứ 6). Góc nghệ thuật tạo hình không có sản phẩm của trẻ, đồ dùng đồ chơi trong lớp sắp xếp chưa gọn gàng.

+ Lớp M2: Cô chưa nhắc trẻ đi rửa tay trước khi vào lớp, nhà vệ sinh còn có cơm và tô trong bồn rửa tay, bàn phía sau lớp chưa gọn gàng. Bảng bé ngoan ngày thứ 6 mới cắm được 2 cờ, không có cờ tổ, Thông báo chưa thay đổi kịp thời.

+ Lớp C1: Góc chủ đề chưa phong phú, 1 số bảng biểu bị mất dấu chưa bổ sung (góc thời sự)

+ Lớp C2: Một số bảng biểu còn thiếu dấu (góc XD, NTTH, HTTV)

+ Lá 1: Còn sót một vài cháu chưa rửa tay khi đến lớp, chưa có khăn vào bàn ăn, (Gv phản hồi vì nhà bếp không phát dĩa)

+ Lá 2: Còn sót một vài cháu chưa rửa tay khi đến lớp.

+ Lá 3: Phía trước VS còn một ít rác, có 1 quạt cánh đang còn dơ.

+ Lá 4: Còn 1 số cháu khi chơi còn chạy nhảy, phía trước lớp còn một ít rác.

+ Nhóm 1: Lớp đang còn màng nhện, quạt còn dơ.

+ Nhóm 3-4: Quạt còn dơ.

Biên bản được thông qua tất cả giáo viên, toàn thể đều thống nhất và ký vào biên bản.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment