Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

0

Khi chuẩn bị nghỉ sinh con các cô giáo cần phải làm đơn xin nghỉ chế độ thai sản và gửi lên cấp trên. Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên mà chúng tôi sưu tầm được.

1. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian nghỉ…

2. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên số 1

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ……..

– Ban Giám hiệu trường THPT ………

– Tổ trưởng tổ …………

Tên tôi là: ………………….A

Sinh ngày: …./……/……

Chức vụ: Giáo viên.

Tổ: ……..

Đơn vị công tác: Trường THPT …….., huyện……, tỉnh……..

Nay tôi viết đơn này với nguyện vọng và lí do như sau:

Hiện nay tôi đang mang thai gần đến ngày sinh nhưng do điều kiện sức khỏe của bản thân không thể tiếp tục thực hiện được công việc. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh ……… và Ban Giám hiệu trường THPT ……….cho tôi được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

  Cách giới thiệu về bản thân khi đi phỏng vấn xin việc Bạn có tự tin khi giới thiệu về bản thân, liệu trước những nhà tuyển dụng dày dạn kinh nghiệm, bạn có đủ "tỉnh táo" và khéo léo đưa ra những thông tin hữu ích về bản thân để "lấy điểm". hoatieu.vn mời các bạn tham khảo bài viết giới thiệu bản thân khi đi phỏng vấn bên dưới để có những cách giới thiệu bản thân hay nhất khi tham dự phỏng vấn xin việc nhé. 29/07/20

Thời gian xin nghỉ từ ngày ……./……/…… đến ngày ……../……../……..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tôi sẽ bàn giao công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của ngành và của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày ….. tháng …. năm…...

Ý kiến của Ban giám hiệu Người làm đơn

3. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của Giáo viên số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …………

– Ban giám hiệu Trường ……………….

Tên tôi là: …………………………… Sinh ngày: …/…/…

Nghề nghiệp: …………………………………

Nơi công tác: ………………………………………………

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh con (bé) theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ……………………………… và Ban giám hiệu Trường …………………… cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ….. tháng …. năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

  Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện ………………, ban giám hiệu Trường ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của hiệu trưởng

…………., ngày….tháng….năm…..

Người viết đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

  • Câu hỏi trắc nghiệm thăng hạng giáo viên
  • Mẫu bản cam kết dự thi thăng hạng viên chức
Leave a comment