Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu nhận xét môn Toán tiểu học theo Thông tư 27

0
Giữa học kỳ II Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện Nội dung T Con tính toán nhanh.Thực hành giải thành thạo các bài tập. H Con tính toán thành thạo cộng, trừ. Tuy nhiên con chưa nắm vững kiến thức về phép nhân và phép chia. Con cần học thuộc các bảng nhân và bảng chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. T Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. T Tính toán nhanh, chính xác. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. T Thông minh, có trí nhớ tốt, tính toán nhanh. H Có tiến bộ trong tính toán, tuy nhiên cần cẩn thận để có kết quả tốt hơn nhé. H Hoàn thành nội dung môn học. Tuy nhiên con cần trình bày bài khoa học và sạch đẹp hơn. Học thuộc các bảng nhân, chia đã học. H Có tiến bộ hơn so với học kì I. Cẩn thận khi làm bài. Cần phát huy. H Con đã hoàn thành nội dung môn học nhưng cần rèn thêm kĩ năng tính toán, phân tích đề bài, học thuộc các bảng nhân và chia đã học. H Biết xác định đề toán. Cần trình bày và tính toán cẩn thận hơn. T Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh T Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, làm bài chính xác và tính toán nhanh H Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. T Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. T Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. H Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương. H Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học kĩ lại bảng cửu chương. T Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. T Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. T Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. T Hiểu bài, tính toán nhanh, chính xác. Trình bày bài khoa học, sạch sẽ. H Con tiếp thu bài tương đối tốt, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán. Học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng vào làm bài tốt hơn. H Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. H Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. T Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. T Con làm bài nhanh, kĩ năng tính toán tốt, trình bày sạch đẹp. H Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học. T Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. H Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học. H Chưa chăm học đều, tính toán còn hạn chế, cần rèn thêm thêm kĩ năng giải toán có lời văn và các dạng toán đã học. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. H Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học. T Con tiếp thu bài được. Tuy nhiên cần rèn nhiều về kĩ năng tính toán và các dạng bài đã học. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. T Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. H Có nhiều tiến bộ so với đầu năm, tuy nhiên con cần học thuộc các bảng nhân và chia đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. H Chưa chăm học đều, trình bày bài còn ẩu. Kĩ năng tính toán còn chậm, chưa thực sự chính xác, cần học thuộc các bảng nhân và chia từ 2 đến 5 để vận dụng làm bài tốt hơn. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán và cách trình bày. H Con tiếp thu bài được, nhưng cần cẩn thận hơn trong tính toán,cách trình bày và phân biệt các dạng toán đã học. T Con nắm vững kiến thức. Kỹ năng tính toán tốt. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. H Kĩ năng tính toán khá, biết lắng nghe cô giảng bài. Tuy nhiên khả năng tư duy các dạng toán đố còn hạn chế. Cần cố gắng ôn tập, thực hành nhiều hơn với các dạng bài đó. H Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài. T Hoàn thành tốt nội dung môn toán. Tính toán nhanh, sáng tạo khi giải toán có lời văn. H Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, kĩ năng tính toán chưa nhanh, cẩn thận hơn khi làm bài. C Chưa hoàn thành nội dung môn học. H Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. T Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần tính toán nhanh hơn và phân biệt được các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn. T Biết xác định đề toán. Tính toán nhanh. Có sáng tạo trong giải toán có lời văn. H Tiếp thu bài được. Tuy nhiên, con cần rèn thêm kĩ năng tính toán, giải toán có lời văn và phân biệt các dạng bài đã học để vận dụng làm bài tốt hơn.
  Báo cáo thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm
Leave a comment