Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu sớ cầu siêu

0

hayhd.vn VN xin gửi tới bạn đọc mẫu sớ cầu siêu để bạn đọc cùng tham khảo. Cầu siêu có nghĩa là cầu nguyện để ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình, nếu giờ này còn đang lưu lạc ở địa ngục, ngã quỷ, súc sinh thì sẽ được siêu thoát, được giải phóng khỏi cảnh giới khổ đau để sinh về cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sớ cầu siêu tại đây.

1. Cầu siêu là gì

Cầu siêu là cầu siêu cho những người đã mất ví dụ những người thân, không thân hoặc đôi khi chỉ là những người bạn biết sẽ được siêu thoát, có tái sinh tốt đẹp, gặp được duyên lành kết duyên với Phật Pháp, giải thoát và giác ngộ.

2. Ý nghĩa Lễ cầu siêu

Theo Đạo Phật, cầu nghĩa là cầu nguyện, siêu là siêu thoát.

Lễ cầu siêu được thực hiện với ý nghĩa cầu nguyện để người mất nếu còn đang lưu lại ở ngã quỷ, địa ngục sẽ được giải phóng, siêu thoát khỏi chốn cơ hàn, về cõi Tịnh độ của đức Phật.

Do đó thực hiện lễ cầu siêu mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt với những linh hồn chịu cái chết một cách oan ức, thai nhi chưa được ra đời, người bị tai nạn…

  Mẫu đơn xin sửa chữa nhà

Qua những lời tụng kinh cầu siêu, linh hồn đã mất sẽ giác ngộ được chân lý, từ đó thoát khỏi chốn tốn tăm để về nơi tịnh độ.

3. Mẫu sớ cầu siêu

Mẫu sớ cầu siêu

Nội dung cơ bản của mẫu sớ cầu siêu như sau:

SỚ CẦU SIÊU

Gia chủ hoặc người đại diện: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Thành phố: …………………….. Tiểu bang: ………………………. Zip Code: ………………

Điện thoại: …………………………………………………. Hoặc số: ………………………………

HỌ VÀ TÊN NHỮNG THÂN NHÂN ÐỒNG CẦU NGUYỆN DÂNG SỚ

TT

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

LIÊN HỆ

LIÊN SINH

TUỔI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

XIN CẦU SIÊU CHO

HỌ VÀ TÊN

PHÁP DANH

NGÀY VÀ NƠI SINH

NGÀY VÀ NƠI MẤT

TUỔI

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của hayhd.vn VN.

Leave a comment