Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu thông báo phạt nhân viên

0

Mẫu thông báo phạt nhân viên là văn bản được lập ra để ghi chép về việc thông báo phạt nhân viên. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, lý do phạt… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu thông báo quyên góp ủng hộ từ thiện
  • Mẫu thông báo phát hành cổ phiếu

1. Xử phạt những vi phạm nội quy, quy chế công ty như thế nào?

Đương nhiên, người lao động vi phạm nội quy công ty thì sẽ phải chịu các hình thức xử lý theo các điều khoản về xử lý kỷ luật trong hợp đồng lao động đã ký với công ty, hoặc theo nội quy, quy chế về kỷ luật lao động mà công ty quy định. Tuy nhiên, khi xử phạt hành vi vi phạm của người lao động, chủ lao động phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, phải chứng minh được lỗi của người lao động. Đương nhiên khi kết tội một ai đó phải điều tra, làm rõ hành vi đó vi phạm Điều gì, khoản gì; vậy nên người lao động khi bị xử phạt phải biết được lỗi của mình vi phạm những quy định gì của công ty.

Thứ hai, Phải có sự có mặt của tổ chức đại diện người lao động. Trong trường hợp các công ty, tập đoàn lớn có tổ chức công đoàn thì phải có người đại diện khi xử phạt người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động.

  Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch điện tử (thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc)

Cuối cùng là việc xử phạt phải được lập thành văn bản, mẫu biên bản vi phạm nội quy công ty. Đây sẽ là tài liệu, bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm đã được xử phạt, tránh những mâu thuẫn sau này.

2. Mẫu thông báo phạt nhân viên

Mẫu thông báo phạt nhân viên

CÔNG TY……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……. …………., ngày…..tháng….năm…..

THÔNG BÁO PHẠT NHÂN VIÊN

Tên nhân viên vi phạm:………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………

Phòng ban:………………………………………………………………………….

Ngày xảy ra vi phạm:……………………………………………………….

Địa điểm xảy ra vi phạm:…………………………………………………

Hình thức vi phạm:………………………………………………………….

Thiệt hại xảy ra (nếu có):……………………………………………

Nhắc nhở Bằng văn bản Thời gian Người lập biên bản
Cảnh cáo lần 1
Cảnh cáo lần 2
Cảnh cáo lần 3

Tang vật thu được (nếu có):…………………………………………………..

Ý kiến của nhân viên vi phạm:

Hình thức xử phạt:…………………….(Các hình thức xử phạt sau đây: Nhắc nhở, Cảnh cáo, Theo dõi, Đình chỉ Sa thải, Khác)

Kết luận:……………………………

Người lập thông báo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bị lập thông báo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ban lãnh đạo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment