Ultimate magazine theme for WordPress.

Phụ cấp độc hại cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2019

0

Quy định về phụ cấp độc hại 2019

Mức phụ cấp độc hại của công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019. Sau đây là bảng chi tiết phụ cấp độc hại năm 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

Chế độ phụ cấp độc hại 2019

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 thì mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Thông tư 07/2005/TT-BNV:

Mức

Hệ số

Mức tiền phụ cấp thực hiện 01/7/2019

1

0,1

149.000 đồng

2

0,2

298.000 đồng

3

0,3

447.000 đồng

4

0,4

596.000 đồng

+ Mức 1, hệ số 0,1 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có một trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm sau:

– Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc, làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc bệnh truyền nhiễm.

– Làm việc trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh.

– Những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép.

– Làm việc ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

  3 điểm mới cần chú ý trong Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

+ Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có hai trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm nêu trên.

+ Mức 3, hệ số 0,3 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có ba trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm nêu trên.

+ Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định nêu trên.

Trên đây là một số chia sẻ của hayhd.vn VN về chế độ phụ cấp độc hại mới nhất 2019, mời các bạn tham khảo thêm:

  • Tổng hợp các loại phụ cấp của giáo viên
  • Hướng dẫn tính lương hưu và trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu
  • Quy định về dạy thêm học thêm 2019
  • Xử lý vi phạm hành chính về dạy thêm học thêm
Leave a comment