Ultimate magazine theme for WordPress.

Quyết định 802/QĐ-BHXH 2020 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

0

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

Quyết định 802/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế.

Giám định bảo hiểm y tế phải tham gia bồi dưỡng 40 tiết/năm

Ngày 02/6/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Quyết định 802/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế.

Đối tượng bồi dưỡng là viên chức thực hiện công tác giám định BHYT tại BHXH cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo đó, Chương trình bồi dưỡng gồm 07 chuyên đề giảng dạy và đi thực tế tại cơ sở, với tổng thời lượng là 40 tiết. Bao gồm 04 phần: Phần I – Kiến thức chung gồm 05 chuyên đề giảng dạy; Phần II – Kiến thức riêng gồm 01 chuyên đề giảng dạy; Phần III – Kỹ năng gồm 01 chuyên đề giảng dạy; Phần IV – Đi thực tế, kiểm tra cuối khóa, khai giảng, bế giảng.

Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện thông qua kiểm tra cuối khóa, chấm theo thang điểm 10. Các học viên đạt dưới 05 điểm thì phải kiểm tra lại và chỉ được kiểm tra lại 01 lần, nếu tiếp tục không đạt thì phải học lại. Học viên được công nhận hoàn thành Chương trình nếu đáp ứng các điều kiện: tham dự tối thiểu 80% thời lượng của từng phần kiến thức; điểm bài kiểm tra từ 5 trở lên; không vi phạm quy chế đến mức không được công nhận kết quả học tập.

  5 thay đổi về quy định viết hoa trong văn bản

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được hayhd.vn VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Leave a comment