Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Tag

báo pháp luật ngày 7/12

Giảm thêm hơn 20.000 biên chế trong năm 2021

Giảm 20.000 biên chế trong năm 2021 Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến tháng 6/2020, biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm được 334.548 người. Sửa đổi quy định về tinh giản biên chế, về hưu trước tuổi Dự thảo nghị định về tinh…