Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Tag

biểu mẫu microsoft

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Mẫu giấy cho vay tiền (Hợp đồng cho cá nhân vay tiền) được lập sau khi bên vay và bên cho vay đạt được thỏa thuận cụ thể trong việc vay mượn tiền. Mẫu hợp đồng cho vay tiền sẽ bao gồm đầy đủ những điều khoản và thời hạn hiệu lực…

Biên bản thanh lý hợp đồng 2021

hayhd.vn VN xin gửi tới bạn đọc biên bản thanh lý hợp đồng – thủ tục thanh lý hợp đồng để bạn đọc cùng tham khảo. Thủ tục thanh lý hợp đồng là khâu đoạn cuối cùng để hoàn tất một hợp đồng kinh tế nào đó mà bạn và đối tác đã ký kết…

Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân

Thay vì chỉ cấp cho người có yêu cầu, công an sẽ cấp Giấy xác nhận chứng minh nhân dân cho tất cả công dân đã chuyển sang sử dụng thẻ căn cước. Mẫu bao gồm các thông tin như: Họ tên, giới tính, nơi thường trú…. Mời các bạn tham…

Mẫu báo cáo Tết Tân Sửu 2021

hayhd.vn VN mời các bạn tham khảo mẫu báo cáo tình hình trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong bài viết này. Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết đưa ra những thống kê, số liệu, tình hình tết. 1. Mẫu báo cáo Tết Tân…

Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng

Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng là mẫu biên bản được lập ra khi có sự thương thảo về bản hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Mẫu biên bản ghi chép lại toàn bộ nội dung của cuộc thương thảo hợp đồng, nội dung của hợp…

Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp

Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp là văn bản được lập ra để ghi chép về việc được xác nhận chỗ ở hợp pháp. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, địa chỉ chỗ ở, thông tin người làm đơn… Mẫu đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp Mẫu đơn xin…

Mẫu đơn xin vào Đảng của giáo viên

Mẫu đơn xin vào Đảng của giáo viên là mẫu đơn được giáo viên lập ra để xin được vào Đảng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của giáo viên làm đơn, nhận thức về Đảng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây. 1. Đơn xin…