Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Tag

biểu mẫu thông tư 78/2020/tt-btc

GDP là gì?

GDP là gì? Phương pháp tính GDP như thế nào? hayhd.vn VN xin gửi tới bạn đọc bài viết GDP là gì để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về định nghĩa GDP, phương pháp tính GDP, các thành phần của GDP, phân biệt giữa GDP và…

Mẫu biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp được thư ký cuộc họp tổng hợp lại nhằm mục đích lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Mẫu biên bản cuộc họp mới nhất được hayhd.vn VN cập…

Mẫu biên bản giao hàng hóa

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng, khi đó bên mua sẽ phải ký nhận Biên bản giao…

Mẫu sổ đăng ký cổ đông

Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông là giấy tờ ghi nhận thông tin tất cả cổ đông trong công ty. Mời các bạn tham khảo mẫu sổ dưới đây. Mẫu…

Mẫu đơn xin việc bằng Tiếng anh

Mẫu đơn xin việc bằng Tiếng anh là mẫu đơn xin việc được cá nhân người lao động lập ra và gửi tới cơ quan doanh nghiệp tuyển dụng để xin được vào làm tại cơ quan doanh nghiệp đó. Mẫu đơn xin việc nêu rõ thông tin của người làm đơn,…

Kịch bản chương trình đại hội liên đội

Mẫu kịch bản chương trình đại hội liên đội là mẫu chương trình để thực hiện đại hội liên đội. Mẫu chương trình nêu rõ các bước thực hiện đại hội liên đội, nội dung đại hội liên đội… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về…