Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Tag

pháp luật ra đời trước hay sau nhà nước

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức được sử dụng khi Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương hoặc nội bộ. Mời các bạn tham khảo thủ tục chuyển sinh hoạt dưới đây mà hayhd.vn VN giới thiệu. Để có thể chuyển sinh hoạt…

Phụ lục Nghị định 123 năm 2020

Biểu mẫu Nghị định 123 về hóa đơn Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2022) quy định về hóa đơn, chứng từ đã ban hành kèm theo 12 biểu mẫu Nghị định 123 2020 mới về hóa đơn sau đây. Tải biểu mẫu Nghị định 123 năm…