Ultimate magazine theme for WordPress.
Browsing Tag

pháp luật ra đời và tồn tại trong xã hội

Chức năng của nhà nước

Ngày nay, cùng với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thời đại 4.0 cùng với mệnh danh là nước nông nghiệp sản xuất lúa gạo nhất nhì thế giới. Chức năng của nhà nước ngày càng quan trọng. Vậy chức năng của nhà nước là…

Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang mới nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang 2020 2024. Sau đây là chi tiết giá đất 5 năm tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn…