Ultimate magazine theme for WordPress.

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

0

Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Ngày 14/5/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cụ thể, Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy gồm: Thiết bị đầu cuối viễn thông vô tuyến; Thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên; Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn;…

Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy gồm: Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer); Máy tính xách tay (Laptop and portable computer); Máy tính bảng (Tablet); Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box);…

Lưu ý, sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc đối tượng áp dụng của hai hay nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật đó.

  Các trường hợp được viết tắt trên hóa đơn theo Nghị định 123/2020

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được hayhd.vn VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Leave a comment