Ultimate magazine theme for WordPress.

Toán lớp 4: Phân số và phép chia số tự nhiên trang 108

0

Giải Toán lớp 4: Phân số và phép chia số tự nhiên giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 108.

Qua đó, giúp các em ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán thật thành thạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Phân số và phép chia số tự nhiên của Chương 4 Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của hayhd.vn:

Giải bài tập Toán 4 trang 108

Bài 1

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9; 5 : 8; 6 : 19; 1 : 3.

Đáp án

7 : 9 =displaystyle {7 over 9};

5 : 8 = displaystyle {5 over 8};

6 : 19 = displaystyle {6 over 19};

1 : 3 = displaystyle {1 over 3} .

Bài 2

Viết theo mẫu:

Mẫu:

24 : 8 =displaystyle {24 over 8}= 3          36 : 9; 88 : 11; 0 : 5; 7 : 7.

Đáp án

36 : 9 = displaystyle {36 over 9} = 4 ;

88 : 11 = displaystyle {88 over 11}= 8 ;

0: 5 = displaystyle {0 over 5} = 0 ;

7 : 7 =displaystyle {7 over 7}= 1.

Bài 3

a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

Mẫu:

Mẫu: 9 =displaystyle {9 over 1}

6 = ….. ; 1 = …. ; 27 = ….. ; 0 = …. ; 3 = ….. ;

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên và mẫu số bằng 1.

Đáp án:

a) 6 = displaystyle {6 over 1};

1 = displaystyle {1 over 1};

27 = displaystyle {27 over 1} ;

0 = displaystyle {0over 1} ;

3 = displaystyle {3 over 1}.

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.

  Toán lớp 5: Luyện tập trang 58
Leave a comment