Ultimate magazine theme for WordPress.

Ý nghĩa nhãn năng lượng xếp hạng tiết kiệm điện trên đồ gia dụng

0

Trên thị trường hiện nay, hầu hết các thiết bị gia dụng đều được dán nhãn năng lượng do Bộ Công Thương quy định và chứng nhận. Nhãn năng lượng giúp người mua biết được các thông tin, chỉ số và khả năng tiết kiệm điện của các thiết bị, từ đó có thể lựa chọn được sản phẩm chất lượng, tiết kiệm điện, ít tốn điện.

  • Top 5 tủ lạnh inverter bán chạy nhất hiện nay
  • Top 8 tủ lạnh Hitachi tốt nhất hiện nay

Nhãn năng lượng được chia thành 2 loại: Nhãn năng lượng xác nhận và nhãn năng lượng so sánh.

Nhãn năng lượng đã được xác nhận

Đây là nhãn được dán trên các thiết bị, phương tiện lưu thông trên thị trường có mức hiệu suất năng lượng đáp ứng hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao (HEPS) do Bộ Công Thương quy định trong từng thời kỳ.

Quy định về màu sắc và kích thước của nhãn chứng nhận năng lượng.

Quy định về màu sắc và kích thước của nhãn chứng nhận năng lượng.

Nhãn năng lượng so sánh

Đây là nhãn dán trên các phương tiện, thiết bị lưu thông trên thị trường với các mức hiệu suất năng lượng khác nhau nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng tiết kiệm.

Miếng dán năng lượng so sánh có năm cấp hiệu suất năng lượng (từ một sao đến năm sao). Nhãn năm sao là loại có hiệu suất tốt nhất.

Nhãn năng lượng so sánh tương ứng với 5 cấp hiệu suất năng lượng được chỉ định (được thể hiện bằng số sao trên nhãn).

Nhãn năng lượng so sánh tương ứng với 5 cấp hiệu suất năng lượng được chỉ định (được thể hiện bằng số sao trên nhãn).
Quy định về màu sắc và kích thước của nhãn năng lượng so sánh.
Quy định về màu sắc và kích thước của nhãn năng lượng so sánh.

  Cánh quạt thường bám nhiều bụi, tại sao vậy?

Nhãn so sánh năng lượng bao gồm các thông tin sau:

  • Nhà sản xuất: Tên của tổ chức / doanh nghiệp sản xuất sản phẩm.
  • Tên / mã sản phẩm: Tên hoặc mã sản phẩm của doanh nghiệp.
  • Mã chứng nhận: Mã do Bộ Công Thương cấp (được ghi rõ trong Giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng) phục vụ công tác quản lý.
  • Cấp hiệu suất năng lượng: Xếp hạng từ 1 đến 5 sao, do Bộ Công Thương đánh giá thông qua kết quả đo lường và thử nghiệm mức tiêu thụ điện của sản phẩm.
  • Công suất: Chỉ số tiêu thụ năng lượng được tính bằng kWh / năm.

Leave a comment